We beheren aanvragen voor premies en subsidies van bedrijven en zelfstandigen

Bent u zelfstandige, ondernemer, oprichter of bestuurder van een bedrijf met minstens 1 vestiging in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Het goede nieuws is dat je in aanmerking kunt komen voor subsidies om je bedrijf verder te ontwikkelen. Roep je premiejager!

U wilt een website maken? een bestaande website herontwerpen? uw website optimaliseren? een huis kopen? kantoren renoveren? een alarm installeren? videobewaking installeren? een bakfiets kopen? Een winkel inrichten? een garage kopen? de toegang tot uw bedrijf vergemakkelijken? uw bedrijfsvoertuig vervangen? een elektrische aansluiting installeren? jezelf trainen? vergezeld worden door een advocaat? een e-commercesite ontwikkelen? ERP-software evalueren of installeren? CRM-software evalueren of installeren?   één of meer werknemers aanwerven? advies over uw export? een informatiepakket voor export maken? exposeren op een virtuele beurs? exposeren op een beurs? op prospectiereis gaan? prospects uitnodigen? reageren op een aanbesteding buiten de EU? een prospectiekantoor huren?

Uw behoeften en projecten kunnen in aanmerking komen voor subsidies

Subsidies, toelagen en financiële steun zijn bedoeld om economische ontwikkeling en werkgelegenheid aan te moedigen. Dit betekent dat je hulp kunt krijgen waarvan je je misschien niet eens bewust bent. Vraag het je premiejager.

een huis kopen
20%
Renovatie of inrichting van een nieuwe vestiging
15%
Een alarm installeren
50%
Training in het Engels
80%
bijstand van een advocaat
75%
ondersteuning door een consultant
50%
Een website of e-commercesite maken
55%
Tentoonstelling in een salon
75%

De bovenstaande interventiepercentages zijn voorbeelden die moeten worden aangepast aan je activiteit en status. Voorbeeld: Als je als zelfstandige of microbedrijf een website of e-commerceplatform wilt maken, is het basisinterventietarief 25%. Als je een starter bent (minder dan 4 jaar in het bedrijfsleven), wordt het interventietarief verhoogd met 25% tot 50%. Als je een 'Voorbeeldig' bedrijf bent (op sociaal of milieugebied), wordt het tarief verder verhoogd tot een maximum van 70%. Dus in dit voorbeeld, op een totale factuur van €10.000 exclusief btw, is het terug te betalen bedrag 70%, d.w.z. €7.000 gestort op je bankrekening.

Er zijn tientallen subsidies

De belangrijkste families van subsidies zijn op hun beurt onderverdeeld in verschillende categorieën.
Exportsteun” omvat bijvoorbeeld subsidies voor prospectiereizen, deelname aan handelsbeurzen (fysiek of virtueel), de ontwikkeling van informatiemateriaal, uitnodigingen aan potentiële klanten, enz.

Subsidies om je te helpen starten of van de grond te komen

Uw vragen Onze antwoorden

Het Brussels Gewest moedigt ondernemersinitiatieven aan en ondersteunt de economische activiteit via een brede waaier aan subsidies voor bedrijven. Er zijn meer dan 100 bonussen en subsidies beschikbaar. Wij zorgen voor elke fase van je subsidieaanvraag, vanaf het moment dat je de aanvraag indient tot het moment dat je het geld op je rekening ontvangt.

De staat, en meer bepaald het Brussels Gewest, moedigt ondernemersinitiatieven aan omdat ze de economische activiteit en dus de werkgelegenheid ondersteunen. De subsidie die je ontvangt zal daarom altijd bedoeld zijn om het opstarten van een bedrijf of de ontwikkeling van een bestaand bedrijf te ondersteunen.

Dit betekent dat Subsidea alleen wordt betaald als je subsidieaanvraag succesvol is.
De hoogte van onze bijdrage is een percentage van het subsidiebedrag (met een minimum van 450 euro. Dit minimumbedrag is alleen verschuldigd als je subsidieaanvraag door de autoriteiten wordt geaccepteerd).

Wil je weten welke subsidies je kunt krijgen?

Uw behoeften en projecten kunnen in aanmerking komen voor subsidies

Subsidies, toelagen en steun zijn bedoeld om economische ontwikkeling en werkgelegenheid aan te moedigen. Dit betekent dat je hulp kunt krijgen waarvan je je misschien niet eens bewust bent.

Ben je een kandidaat-ondernemer of heb je al een bedrijf in Brussel?
Ontdek de nieuwe regionale premies ! premies tot 80%!

  • Stimulansen om je investeringen te verhogen: werkzaamheden uitvoeren aan je bedrijfspand, onroerend goed verwerven als onderdeel van je bedrijf, apparatuur kopen om je kantoren toegankelijker of veiliger te maken, enz.
  • Beloningen voor het inschakelen van experts: een strategische analyse van je businessplan nodig, ontwikkeling van je e-commerce, beveiliging van je website, enz.
  • Stimulansen om je teams te ontwikkelen: door aan te werven, door je werknemers (of jezelf) de kans te geven om opleidingen te volgen, om hun vaardigheden erkend te krijgen, enz.
  • Door de premies tot 45% te verhogen, steunt de regio bedrijven die zich inzetten om zowel op sociaal als milieuvlak een voorbeeldfunctie te vervullen. En om je aan te moedigen je bedrijf op deze 2 gebieden te ontwikkelen, kun je ook een bonus ontvangen.
  • Geïnteresseerd of gewoon nieuwsgierig? neem contact met ons op!