Primes en subsidies Export

Voor wie?
  • Zelfstandig
  • Aannemers
  • Klein
  • Bedrijven
  • Oprichters
  • Directeuren

Je maatschappelijke zetel bevindt zich in Brussel of je hebt een vestiging in het Brussels Gewest.
Je kunt in aanmerking komen voor subsidies om je bedrijf verder te ontwikkelen!

Exportsubsidies

Consultancy exportstrategie :

Ontvang een bonus voor extern advies om je exportstrategie te implementeren.

Informatie :

Ontvang een bonus voor het vertalen van brochures, catalogi, audiovisueel materiaal, enz. in andere talen dan je eigen taal.

Prospectiereis :

Ontvang een bonus voor je reizen naar nieuwe markten buiten de Europese Unie.

Deelname aan een virtuele handelsbeurs:

Ontvang een incentive om je bedrijf (producten, merk, diensten) te promoten op een virtuele beurs.

Deelname aan een handelsbeurs:

Ontvang een bonus voor deelname aan een beurs, vakbeurs, professioneel congres of tentoonstelling in het buitenland.

Uitnodiging voor prospects :

Ontvang een bonus voor het uitnodigen van prospects in het buitenland (buiten de Europese Unie).

Deelname aan een aanbesteding :

Ontvang een bonus voor je onkosten in verband met een aanbesteding buiten de Europese Unie.
Voor reiskosten; salaris; aankoop van specificaties; voorbereiding van aanbestedingen …

Huur van een prospectiekantoor :

Ontvang een maandelijkse bonus voor het huren van een prospectiekantoor buiten de Europese Unie.

Werving export project :

Ontvang een bonus voor het aanwerven van een voltijdse werknemer
om je producten of diensten te exporteren.

Wil je weten welke subsidies je kunt krijgen?